Tư vấn về giá vé máy bay VNA?

Nếu trẻ em đi máy bay của ahnxg VNA. Lúc đi thì chưa tới 2 tuổi nhưng khi đi về thì lại được 2 tuổi . Như thế thì vé máy bay tính như thế nào có được ưu ái chi phí cho trẻ không? Nếu đi nhiều người.