Tư vấn tour du lịch Uc theo đoàn?

Đi du lịch úc theo chương trình tour nhưng em muốn đi thăm người quen ở Úc thì có được tách đoàn không?