Tư vấn du lịch biển dịp hè?

Hè này tôi muốn cho con đi biển chơi, tư vấn giúp tôi biển nào sạch, đẹp và dịch vụ phải chăng nhất với ạ?