Mang thai hơn 4 tháng có thể đi du lịch nước ngoài không?

Chị tôi đang có thai 4 tháng rưỡi muốn đi Singapore du lịch. Cho hỏi có đi được không. Có gì trở ngại hoặc cần điều kiện gì không?