Bitcoin có gì mà hấp dẫn thế các bác?

Xem video nói về ngành công nghiệp đào bitcoin mà choáng quá các bác ạ. Cả thế giới xúm vào đào đào bới bới 1 cái vô hình hay nói cách khác là giải 1 bài toán vô nghĩa. Theo các bác thì bao giờ nó sẽ nổ?